تبلیغات
روانپزشکی روانشناسی - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ارومیه
 

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ارومیه

نوشته شده توسط :نیلوفر باوفا
یکشنبه 18 مهر 1389-01:55 ق.ظ

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ارومیه

سال افتتاح: 1372

وسعت: 41904 متر مربع

زیربنا: 5855 متر مربع

آدرس: ارومیه کیلومتر 2 جاده سلماس، جنب اداره تحقیقات کشاورزی مرکز روانپزشکی ارومیه

تلفن: 2770341

نمابر: 2779850

ریاست مرکز آموزشی درمانی:

نام و نام خانوادگی: دكتر محمد رضا انوشه

تحصیلات: دكتری تخصصی روانپزشكی

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیکی:dr.anoosheh@yahoo.com

تلفن: 2780926

نمابر:2779850

مدیر مرکز آموزشی درمانی:

نام و نام خانوادگی:محمود ساقی زاده

تحصیلات: کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مرتبه علمی: ---

پست الکترونیکی:---

تلفن: 2780879

نمابر:2779850

مترون مرکز آموزشی درمانی:

نام و نام خانوادگی: داود حسنی باربین

تحصیلات: پرستار

مرتبه علمی: ---

پست الکترونیکی: d241000@yahoo.com

تلفن: 2779850

نمابر:2779850

معاونت آموزشی- مدیر گروه روانپزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر رحیم خلیل زاده

تحصیلات: دکتری تخصصی روانپزشکی

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیکی:Dr_khalilzadeh41@yahoo.com

تلفن: 2770341

نمابر:2779850

پرسنل مرکز آموزشی درمانی:

پزشک متخصص هیئت علمی: 3 نفر

پزشک متخصص غیر هیئت علمی: 1 نفر

پزشک دارو ساز: 1 نفر

دکتری روانشناسی 1 نفر PHD

کارشناس ارشد:4 نفر

کارشناس:---

اعضاء هیئت علمی:

دکتر رحیم خلیل زاده روانپزشک ؛ دکتر محمد رضا انوشه (روانپزشک ) ؛ دکتر صفر حامدنیا (روانپزشک) .

دکتر سیامک شیخی PHD روانشناسی

رویا یاوریان کارشناس ارشد روانشناسی

پزشکان متخصص غیر هیئت علمی :

دکتر ماه منیر حقیقی روانپزشک

دکتر فرخ ربیعی دارو ساز

کارشناسان ارشد:

علی صمدی کارشناس ارشد روانشناسی

طیبه گلشن کارشناس ارشد روانشناسی

حلیمه شیخ لو کارشناس ارشد روانپرستاری

فریده خالدی کارشناس ارشد مدارک پزشکی

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

درمانگاه تخصصی مرکز در شیفتهای صبح( به غیر از ایام تعطیل) از ساعت 13-9 فعال و آماده ارائه خدمات به مراجعین می باشد.

 

 
ایام هفته 
نام روانپزشک      
ملاحظات

شنبه 
دکتر رحیم خلیل زاده 
-

یکشنبه 
دکتر صفر حامدنیا 
-

دوشنبه 
دکتر محمد رضا انوشه 
-

سه شنبه 
دکتر ماه منیر حقیقی 
-

درمانگاه ترك اعتیاد مركز روانپزشكی :

درمانگاه ترك اعتیاد مركز روانپزشكی همه روزه جز روزهای تعطیل از ساعت 9 صبح الی 13 بعداز ظهر آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد.

در روزهای تعطیل نیز واحد متادون جهت تحویل متادون تجویزی از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر فعال خواهد بود.

پذیرش جهت شروع درمان منوط به تشكیل پرونده توسط واحد پذیرش با ارائه اصل شناسنامه یا كارت شناسایی عكسدار یك برگ كپی شناسنامه ویك قطعه عكس 4� 3 وحداكثر مربوط به شش ماه پیش وكدملی می باشد . لازم به ذكر است كه مراجعین درمانگاه ترك اعتیاد ملزم به رعایت تعهداتی به شرح زیر می باشند كه در صورت تخلف وعدم رعایت موارد مذكور كه به تفضیل در برگ تعهد نامه های درمان ثبت گردیده مركز مجازخواهد بود بر اساس قوانین ورای كمیسیون درمانی برخورد نموده ومسئولیت هر گونه برخورد قانونی قانونی واخراج از درمان بر عهده متخلف خواهد بود .

(موارد تعهد درمانی )

1 - مراجعه به درمانگاره جهت گرفتن وقت پذیرش، ویزیت ، شركت در جلسات روان درمانی ، آزمایش خون ، ادارار ، گرفتن یا خوردن دارو وسایر مداخلات درمانی مستلزم رعایت نظم وانضباط بوده وافراد موظف به رعایت آن خواهد بود.

2- رعایت بهداشت وپاكیزگی درمانگاه ومحیط مربوطه وهر گونه رفتار مغایر آن استعمال سیگار و .... در فضای درمانگاه ممنوع است .

3- درگیری كلامی وفیزیكی با پرسنل درمانگاه ممنوع وبا متخلفین برخورد خواهد شد .

4- خریدو فروش متادون ، هر نوع دارو ، هر نوع ماده مخدر ، ماده شیمیایی یا اجناس دیگر در درمانگاه ومحوطه اطرافشان غیر قانونی بوده وفرد متخلف علاوه بر اخراج از درمان مورد پیگرد قانونی خواهد بود .

5 - مراجعه روزانه جهت مصرف دارو

6- عمل طبق بر نامه ترك اعتیاد

 
اطلاعات عمومی مرکز آموزشی درمانی

تعداد تخت های مصوب این مرکز 80 تخت می باشد اما در حال حاضر با 93 تخت فعال پذیرای بیماران سراسر استان می باشد.

بخشهای بستری:

روانپزشکی مردان( عطا) 31 تخت

روانپزشکی مردان( سینا) 32 تخت

روانپزشکی زنان( شفا) 30 تخت

بخش الکترو شوک 9 تخت

در بخش الکتروشوک خدمات مربوط به شوک مغزی در روزهای فرد هفته از ساعت 10-8 به غیر از ایام تعطیل ارائه می شود.

یک شنبه - سه شنبه � پنج شنبه

بخش های پاراکلینیکی:

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز با دارا بودن بخش های هماتولوژی، بیوشیمی خون و ادرار و سرولوژی در شیفتهای صبح و ایام غیر تعطیل فعال بوده و آماده پذیرش مراجعین می باشد.

رادیولوژی: رادیولوژی مرکز در شیفتهای صبح و ایام غیر تعطیل فعال بوده و آماده پذیرش مراجعین می باشد و در سایر شیفتها به صورت آنکالی به ارائه خدمات می پردازد.

داروخانه: داروخانه مرکز در شیفتهای صبح و ایام غیر تعطیل فعال بوده و آماده پذیرش مراجعین می باشد. عمده داروهای موجود، داروهای مربوط به درمان بیماریهای روانی می باشد.

واحد مدارک پزشکی:

مسئول: فریده خالدی کارشناس ارشد مدارک

تعداد پرسنل شاغل در این واحد: كارشناس 2 نفر ، كاردان 3 نفر

بخش مدارک پزشکی این مرکز از سیستم متمرکز تبعیت می کند. سیستم بایگانی بستری آن ترمینال دیجیت و سیستم بایگانی سرپایی آن از نوع سریال یونیت می باشد و پوشه ها بر اساس کالر کدینگ ترمیم و باز سازی شده است. سیستم آمار آن شامل آمار نظام نوین و سایر آمارهای عمومی و اختصاصی مورد نیاز دانشگاه و مرکز می باشد.که همگی در حالت ماشینی تهیه میشوند .

کدگذاری بر اساس کتب ICD-10 و DSM-4 در خصوص کلیه پرونده های بیماران سرپایی، اورژانس و بستری اعمال شده و اطلاعات مربوطه بر اساس نرم افزار ADS-9 وارد کامپیوتر می شوند. تشکیل پرونده ها دستی بوده و اندکس تمامی بیماران سرپایی و بستری در هر دو حالت دستی و ماشینی تهیه شده است.

واحد روانشناسی

هدف اصلی از تشکیل واحد روانشناسی مطالعه و ارزشیابی رفتار قابل مشاهده با فنون مصاحبه و آزمونهای روانی و استفاده از روان درمانی و رفتار درمانی جهت کمک به مراجعین از طریق تغییر دادن رفتارهای سازگاری و حل مشکلات خود می باشد.

در این واحد آزمونهای روانشناختی، هوشی، تشخیصی، مشاوره و رواندرمانی، تهیه شرح حال و شناسنامه روانی و شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی انجام می گیرد.

واحد کاردرمانی

هدف از کاردرمانی استفاده از فعالیتهای هدفمند به منظور افزایش استقلال در عملکردهای فرد که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت اختلال عملکردهای روانی، اجتماعی، رشدی یا اختلالات یادگیری و فقر و تفاوتهای فرهنگی شده اند می باشد.

واحد کاردرمامی برای بیماران بستری از ساعت 12-9 آماده ارائه خدمات در زمینه های آموزش با فندگی، خیاطی، نقاشی، ورزش، مجسمه سازی می باشد که در جهت بهبود حال عمومی بیماران این اقدامات انجام می شود. آموزش بیماران زن و مرد از هم جدا می باشد.

آموزش مرکز آموزشی درمانی

بخشهای مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی حهت آموزش دانشجویان پزشکی و پرستاران مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مهاباد نیز از امکانات آموزشی این مرکز بهره مند می گردند.

این مجموعه آموزشی با امکانات سمعی و بصری، کتابخانه، اینترنت و سالن کنفرانس می باشد.

کتابخانه

تعداد کتب فارسی: 1809 جلد

تعداد کتب انگلیسی: 322 جلد

ژورنالهای فارسی: 25 عنوان

ژورنالهای انگلیسی: ژورنالهای انگلیسی کتابخانه به صورت امانت از کتابخانه مرکزی دانشگاه تامین می شود.

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی در ازاء ارائه کارت شناسایی معتبر به اعضاء هیئت علمی، دانشجویان پزشکی مقاطع انترنی ( کارورزی)و اکسترنی(کارآموزی)، دانشجویان رشته های مدارک پزشکی و پرستاری، کارکنان مرکز و همکاران سایر واحدهای تابعه دانشگاه کتاب امانت می دهد. دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور نیز با ارائه کارت شناسایی معتبر می توانند از کتابخانه استفاده نمایند.

ارگانها و شرکتهای بیمه طرف قرارداد با مرکز آموزشی درمانی:
بیمه خدمات درمانی 
بیمه ایران 
کمیساریای سازمان ملل 
صدا و سیما

بیمه تامین اجتماعی 
بانک صادرات 
دانشگاه ارومیه 
شرکت مخابرات

بیمه نیروهای مسلح 
بانک تجارت 
جهاد کشاورزی 
شرکت هواپیمایی ایران

نیروی انتظامی 
بانک کشاورزی 
مرکز آموزشی درمانی 523 ارتش 
شرکت نفت

بهداری سپاه 
بانک ملت 
اداره امور زندانها 
شرکت آب و فاضلاب

بیمه دانا 
بانک سپه 
بنیاد شهید و امور جانبازان 
شرکت کشتیرانی


مقررات و ضوابط بستری شدن :

 �  ارائه نسخه دستور بستری پزشك معالج

�  جهت بستری بیماران حضور والدین یا ولی قهری بیمار الزامی است.

�  در صورت داشتن سوابق قبلی دراین مركز ، مسئول پذیرش را مطلع سازید.

�  اطلاعات خواسته شده در خصوص تشكیل پرونده بستری را دقیق بیان فرمائید.

�  در صورت داشتن دفترچه های درمانی حین بستری موارد را تحویل واحد پذیرش نمائید.

�  از همراه داشتن زیورآلات و اشیاء قیمتی خودداری فرمائید.

�  جهت ترخیص بیماران حضور اقوام بستری كننده ضروری می باشد.

 

پذیرش بستری و سرپائی :

این واحد در شیفت صبح فعال بوده و امور مربوط به تشكیل پرونده وبایگانی پرونده های پزشكی بیماران را برعهده دارد.

همكاری شما با پذیرش بیمارستان در خصوص مسائل زیر در آرامش خاطر و تسریع روند بهبودی شما موثر خواهد بود.

در هنگام پذیرش:

�  برگه دستور بستری پزشك معالج خودرا همراه داشته باشید.

�  سوابق بیماری قبلی خود را دقیقا"ذكر نمائید.

�  مدارك شناسائی و بیمه درمانی خود را ارائه نمائید.

�  درصورت داشتن دستور شوك ( ECT ) سرپائی جهت تشكیل پرونده سرپائی آنرا تحویل پذیرش نمائید.

�  درصورت نداشتن بیمه درمانی، پرسنل پذیرش راهنمائی ها ومقدمات لازم را جهت استفاده شما از بیمه همگانی از طریق مددكاری فراهم می نمایند.

�  پرونده شخصی شما كاملا"محرمانه بوده ودر صورت نیاز به خلاصه پرونده فقط با درخواست شخصی ویا پزشك معالج شما امكان دسترسی به آن امكان پذیر می باشد.

مراحل ترخیص بیماران بستری :

�  دستور ترخیص بیمار توسط پزشك معالج

�  تكمیل و كنترل پرونده در بخش مربوطه از نظر مدارك بیمه و تنظیم لیست دارو و لوازم مصرفی

�  تعیین هزینه دارو و لوازم مصرفی توسط داروخانه

�  تعیین كل هزینه بستری و فرانشیز و سهم بیمار توسط واحد درآمد

�  پرداخت هزینه های متعلقه بیمار به صندوق بیمارستان

�  صدور برگ ترخیص توسط واحد درآمد

�  بیماران بی بضاعت به استناد دستورالعمل و بخشنامه های مربوط با تكمیل مدارك لازم با نظر و تشخیص مددكار اجتماعی بیمارستان از تخفیفات متعلقه بهره مند می گردند.

مقررات و شرایط عمومی مرکز آموزشی درمانی:

�  ساعات ملاقات همه روزه از ساعت 15/3 تا 7 عصر می باشد.

�  جهت انجام ملاقات با بیماران ارائه كارت شناسائی معتبر الزامیست.

�  ملاقات با بیماران فقط برای اقوام درجه یك مقدور است.

�  از آوردن اطفال زیر 12 سال در ایام ملاقات خودداری فرمائید.

�  خروج بیماران از بخش بدون تسویه حساب ممنوع می باشد.

�  رعایت پوشش اسلامی برای خواهران الزامی است.

�  بدلیل تداخل امواج در واحد الكتروشوك درمانی از بردن تلفن همراه و بی سیم خودداری فرمائید.

�  با عوامل نگهبانی بیمارستان نهایت همكاری را مبذول فرمائید.

�  حتی الامكان از استعمال دخانیات در داخل بیمارستان اجتناب كنید.

راهنمای امور رفاهی ارباب رجوع :

�  نمازخانه بیمارستان در ساعات شرعی، جهت انجام فرایض دینی خواهران و برادران مومن دایر می باشد.

�  محوطه سرسبز بیمارستان برای آرامش وشادابی بیماران و ارباب رجوع مهیا شده است در حفظ و نگهداری آن كوشا باشید.

�  تلفن عمومی رایگان شهری به تعدادیك دستگاه در سالن آیدین مركز مستقر می باشد.

�  تلفن كارتی جهت ارتباط تلفنی راه دور در سالن آیدین موجود می باشد.

- كارت تلفن را می توانید از بوفه بیمارستان تهیه فرمائید.

�  بیماران بستری می توانند با انجام هماهنگی با مسئول بخش مربوطه از طریق بخش ارتباط داخل شهری داشته باشند وجهت ارتباط تلفنی راه دور نیز از طریق تلفن كارتی موجود در سالن آیدین اقدام نمایند.

�  جهت راهنمائی ارباب رجوع قسمتهای مختلف بیمارستان با تابلوی راهنما مشخص گردیده است.

آداب عیادت وراهنمای آن :

"به عیادت بیمار بروید كه شما را به یاد آخرت می اندازد" رسول اكرم(ص)

 

راهنمای عیادت :

�  ساعات ملاقات را رعایت نموده و در غیر ساعات ملاقات از تردد و رفت و آمدهای اضافی در محوطه بیمارستان پرهیز نمائید.

�  از آوردن مواد غذائی و میوه های فاسد شدنی بعلت احتمال آلودگی خودداری فرمائید.

�  به مقررات و قوانین بیمارستان احترام بگذارید و از مداخله در امور پزشكی خودداری فرمائید.

�  از دادن خبرهای حساس و ناگوار به بیمار خودداری نمائید.

�  از آوردن اطفال و افراد حساس وبیمار كه درمقابل میكروبها مقاومت كمتری دارند خودداری فرمائید.

�  درصورت داشتن هرگونه سوال و یا بروز مشكل درخصوص بیمار به پرسنل بخش مراجعه فرمائید.

 

نظرات() 


nike acg kingman leather
پنجشنبه 27 دی 1397 12:59 ب.ظ
<a href="http://www.sparklingcarbonic.com/good_review/nike-kd-10-on-sale-royal-blue-yellow">nike kd 10 on sale royal blue yellow</a><a href="http://www.sparklingcarbonic.com/great-deals/nike-lebron-x-sport-pack-crown-jewel">nike lebron x sport pack crown jewel</a><a href="http://www.sparklingcarbonic.com/hot_sale/air-max-180-og-2018">air max 180 og 2018</a><a href="http://www.sparklingcarbonic.com/on-sale/nike-air-force-1-white-size-8">nike air force 1 white size 8</a>
nike acg kingman leather http://www.artjournalingeveryday.com/new_released/nike-acg-kingman-leather
men nike flyknit lunar 3 gray black online
پنجشنبه 27 دی 1397 12:59 ب.ظ
<a href="http://www.ladyofthewayside.com/near_me/adidas-nmd-r1-white-grey-black">adidas nmd r1 white grey black</a><a href="http://www.ladyofthewayside.com/news/adidas-originals-hamburg-dublin">adidas originals hamburg dublin</a><a href="http://www.ladyofthewayside.com/new_released/nike-free-run-2-1002">nike free run 2 1002</a><a href="http://www.ladyofthewayside.com/no_tax/nike-air-max-1-ultra-moire-print-aluminium">nike air max 1 ultra moire print aluminium</a>
men nike flyknit lunar 3 gray black online http://www.rentinjuba.com/sale/men-nike-flyknit-lunar-3-gray-black-online
adidas rod laver vin
پنجشنبه 27 دی 1397 12:59 ب.ظ
<a href="http://www.ladyofthewayside.com/up_comming/nike-free-4.0-v2-mens-black-grey-shoes">nike free 4.0 v2 mens black grey shoes</a><a href="http://www.ladyofthewayside.com/up_to_68_off_sale/nike-free-4-0-flyknit-black-white-wolf-grey-dark-grey">nike free 4 0 flyknit black white wolf grey dark grey</a><a href="http://www.ladyofthewayside.com/us/green-goblin-flightposite">green goblin flightposite</a><a href="http://www.ladyofthewayside.com/where-to-buy/sale-mens-nike-air-max-tn-shoes-white-red">sale mens nike air max tn shoes white red</a>
adidas rod laver vin http://www.hpajohesh.com/real-deal/adidas-rod-laver-vin
air max 270 independence day
پنجشنبه 27 دی 1397 12:58 ب.ظ
<a href="http://www.waggamania.com/fashion/nike-free-run-50-men-grey-blue-k-h-y4-uk-shoes-sale">nike free run 50 men grey blue k h y4 uk shoes sale</a><a href="http://www.waggamania.com/featured/nike-air-jordan-23-high-heels-black-red-white">nike air jordan 23 high heels black red white</a><a href="http://www.waggamania.com/free-shipping/nike-lunar-4-ever">nike lunar 4 ever</a><a href="http://www.waggamania.com/full-size/nike-air-max-90-ultra-2-0-ltr">nike air max 90 ultra 2 0 ltr</a>
air max 270 independence day http://www.kotechaindustries.com/clearance/air-max-270-independence-day
damen nike air flight 89 blau laufschuhe deep
یکشنبه 23 دی 1397 06:10 ب.ظ
<a href="http://www.manshiaquaind.com/2018-online/nike-kobe-a.d.-red-black-white-for-sale">nike kobe a.d. red black white for sale</a><a href="http://www.manshiaquaind.com/2018-top/nike-kd-trey-5-iv-team-black-red-cheap-to-buy">nike kd trey 5 iv team black red cheap to buy</a><a href="http://www.manshiaquaind.com/2019_release/adidas-zx-600-youve-got-to-love-the-jamaica">adidas zx 600 youve got to love the jamaica</a><a href="http://www.manshiaquaind.com/awesome/nike-mayfly-woven-womens-shoes-in-sail-red-stardust-orchid-mist-sail">nike mayfly woven womens shoes in sail red stardust orchid mist sail</a>
damen nike air flight 89 blau laufschuhe deep http://www.prospectfamilychiro.com/nl/damen-nike-air-flight-89-blau-laufschuhe-deep
herren nike air max 2017 schwarz anthrazit wei脽
یکشنبه 23 دی 1397 06:09 ب.ظ
<a href="http://www.famillebaulf.com/outlet/nike-air-foamposite-one-blackout">nike air foamposite one blackout</a><a href="http://www.famillebaulf.com/pro-website/womens-nike-air-max-90-2016-shoes_014-black">womens nike air max 90 2016 shoes_014 black</a><a href="http://www.famillebaulf.com/promo_code/nike-zoom-revis-1-brooklyn-nets">nike zoom revis 1 brooklyn nets</a><a href="http://www.famillebaulf.com/real-shot/mens-nike-kobe-ad-nxt-shoes-black-red-basketball-shoes">mens nike kobe ad nxt shoes black red basketball shoes</a>
herren nike air max 2017 schwarz anthrazit wei脽 http://www.thecoffeecuponcarroll.com/heren/herren-nike-air-max-2017-schwarz-anthrazit-wei%c3%9f
unisex adidas superstar gold logo white black running shoes
یکشنبه 23 دی 1397 06:09 ب.ظ
<a href="http://www.debtfreetejana.com/discount/mens-footwear-2016-blue-adidas-originals-court-vantage-adicolor">mens footwear 2016 blue adidas originals court vantage adicolor</a><a href="http://www.debtfreetejana.com/fake/nike-air-jordan-2013-yots-sz-11-5">nike air jordan 2013 yots sz 11 5</a><a href="http://www.debtfreetejana.com/featured/nike-roshe-cheetah-print-womens">nike roshe cheetah print womens</a><a href="http://www.debtfreetejana.com/footwear/adidas-ultra-boost-x-atr-stella-mccartney-buy-now">adidas ultra boost x atr stella mccartney buy now</a>
unisex adidas superstar gold logo white black running shoes http://www.uyendesign.com/2018-top/unisex-adidas-superstar-gold-logo-white-black-running-shoes
nike air max tavas se 718895 401 mens running shoe athletic sneakers
یکشنبه 23 دی 1397 06:09 ب.ظ
<a href="http://www.cherrycreekclubapartments.com/2018_sneakers/adidas-ultraboost-x-schuhe-herren">adidas ultraboost x schuhe herren</a><a href="http://www.cherrycreekclubapartments.com/2019_sneakers/nike-jordan-retro-4-fonce-bleu-jaune-ventilation">nike jordan retro 4 fonce bleu jaune ventilation</a><a href="http://www.cherrycreekclubapartments.com/60_off/nike-air-presto-tumblr">nike air presto tumblr</a><a href="http://www.cherrycreekclubapartments.com/botique/adidas-caruvo-vario-herren-dusch-badeschuhe">adidas caruvo vario herren dusch badeschuhe</a>
nike air max tavas se 718895 401 mens running shoe athletic sneakers http://www.praveenjana.com/sneakers-68-off/nike-air-max-tavas-se-718895-401-mens-running-shoe-athletic-sneakers
nike unisex kinder jr phantom vsn club df ic futsalschuhe
یکشنبه 23 دی 1397 06:09 ب.ظ
<a href="http://www.hurricanewingsia.com/es/nike-free-5.0-tr-5-scarpe-indoor-multisport-donna">nike free 5.0 tr 5 scarpe indoor multisport donna</a><a href="http://www.hurricanewingsia.com/femme/blanc-chaussures-noir-haute-nike-kobe-9-elite-tops">blanc chaussures noir haute nike kobe 9 elite tops</a><a href="http://www.hurricanewingsia.com/fr/nike-scarpe-huarache-run-ultra-ps-ragazzo-taglia-30-eu-codice-859593-002">nike scarpe huarache run ultra ps ragazzo taglia 30 eu codice 859593 002</a><a href="http://www.hurricanewingsia.com/heren/nike-air-34">nike air 34</a>
nike unisex kinder jr phantom vsn club df ic futsalschuhe http://www.pennstatefootballticket.com/2018_sneakers/nike-unisex-kinder-jr-phantom-vsn-club-df-ic-futsalschuhe
a history of nike featured on the what the lebron 12
یکشنبه 23 دی 1397 06:08 ب.ظ
<a href="http://www.germainepharmacy.com/buty/nike-air-max-tiny-90-schoenen">nike air max tiny 90 schoenen</a><a href="http://www.germainepharmacy.com/chaussures/nikelebron11low">nikelebron11low</a><a href="http://www.germainepharmacy.com/dam/comprar-nike-blazer-bajo-premium-vintage-gamuza-hombre-leonado-zapatillas-running-online">comprar nike blazer bajo premium vintage gamuza hombre leonado zapatillas running online</a><a href="http://www.germainepharmacy.com/dame/nike-roshe-run-599432-damen-low-top-sneaker">nike roshe run 599432 damen low top sneaker</a>
a history of nike featured on the what the lebron 12 http://www.thebrentwoodhouseblog.com/shop/a-history-of-nike-featured-on-the-what-the-lebron-12
air force 1 hi lv8 mens lifestyle shoe redwhiteblue
جمعه 14 دی 1397 01:18 ب.ظ
<a href="http://www.westfwlifestyle.com/hombres/nike-859522-400-nike-dam-skor-rea-nike-air-max-1-ultra-flyknit-gv201786">nike 859522 400 nike dam skor rea nike air max 1 ultra flyknit gv201786</a><a href="http://www.westfwlifestyle.com/hommes/nike-kobe-ad-nxt-360-performance-review">nike kobe ad nxt 360 performance review</a><a href="http://www.westfwlifestyle.com/kobiety/details-nike-air-max-95-dames-groen">details nike air max 95 dames groen</a><a href="http://www.westfwlifestyle.com/korting/adidas-b37571-men-yeezy-boost-350-v2-blutin-grethr-hirere">adidas b37571 men yeezy boost 350 v2 blutin grethr hirere</a>
air force 1 hi lv8 mens lifestyle shoe redwhiteblue http://www.cayemlakofisi.com/schlussverkauf/air-force-1-hi-lv8-mens-lifestyle-shoe-redwhiteblue
nike blazer low se color pure platinobiancopure platino
جمعه 14 دی 1397 01:18 ب.ظ
<a href="http://www.totalbodycenterpt.com/sportschoenen/nike-air-prezzo">nike air prezzo</a><a href="http://www.totalbodycenterpt.com/sprzeda偶/nike-90">nike 90</a><a href="http://www.totalbodycenterpt.com/sucio/caliente-nike-air-force-1-mujer-alice-zd9800825">caliente nike air force 1 mujer alice zd9800825</a><a href="http://www.totalbodycenterpt.com/tani/nike-free-5-0-blue">nike free 5 0 blue</a>
nike blazer low se color pure platinobiancopure platino http://www.comohacerbienunensayo.com/online/nike-blazer-low-se-color-pure-platinobiancopure-platino
nike air max hyperfly supreme ben gordon pe
چهارشنبه 28 آذر 1397 07:24 ب.ظ
<a href="http://www.thebigbookproject.com/a-buon-mercato/zapatillas-fila-80s-casuals">zapatillas fila 80s casuals</a><a href="http://www.thebigbookproject.com/barato/buty-nike-air-max-95-og-damskie-br%c4%85zowe-pl487-60295">buty nike air max 95 og damskie br膮zowe pl487 60295</a><a href="http://www.thebigbookproject.com/billig/air-max-zero-nike-shoes">air max zero nike shoes</a><a href="http://www.thebigbookproject.com/boutique/nike-free-montante">nike free montante</a>
[url=http://www.indyfountainsupply.com/kvinnor/nike-air-max-hyperfly-supreme-ben-gordon-pe]nike air max hyperfly supreme ben gordon pe[/url]
nike air force 1 lv8 schuhe herren rote
چهارشنبه 28 آذر 1397 07:24 ب.ظ
<a href="http://www.brawlingbuddha.com/alennus/nike-roshe-two-leather-premium-mens-whiteoff-whitegum">nike roshe two leather premium mens whiteoff whitegum</a><a href="http://www.brawlingbuddha.com/brandudsalg/nike-mens-air-max-2016-prm-running-shoes">nike mens air max 2016 prm running shoes</a><a href="http://www.brawlingbuddha.com/descuento/zapatillas-adidas-nmd">zapatillas adidas nmd</a><a href="http://www.brawlingbuddha.com/femmes/nike-air-max-1-mens-white-black-shoes-nike-basketball-shoes-hyperdunk-nike-usa">nike air max 1 mens white black shoes nike basketball shoes hyperdunk nike usa</a>
[url=http://www.julianamoorecaligrafia.com/joggesko/nike-air-force-1-lv8-schuhe-herren-rote]nike air force 1 lv8 schuhe herren rote[/url]
nike free sneakers women blue green stripe
چهارشنبه 28 آذر 1397 07:23 ب.ظ
<a href="http://www.carolinadomesticstaffing.com/grosses-soldes/nike-blazer-high-vntg-nd-bright-bluewhite">nike blazer high vntg nd bright bluewhite</a><a href="http://www.carolinadomesticstaffing.com/herrer/mens-nike-sports-shoes-nike-internationalist-setrainers-jlmhboe">mens nike sports shoes nike internationalist setrainers jlmhboe</a><a href="http://www.carolinadomesticstaffing.com/het-f枚rs盲ljning/chaussure-de-sport-fille-air-max-invigor-print-nike">chaussure de sport fille air max invigor print nike</a><a href="http://www.carolinadomesticstaffing.com/hete-verkoop/nike-air-max-ltd-2-shoes-black-gold">nike air max ltd 2 shoes black gold</a>
[url=http://www.bbc-football.com/gran-venta/nike-free-sneakers-women-blue-green-stripe]nike free sneakers women blue green stripe[/url]
scarpe da donna boutique nike flex 2016 rn perfezionismo 582
چهارشنبه 28 آذر 1397 07:22 ب.ظ
<a href="http://www.pro-healthchiropractic.com/m盲nner/nike-air-max-95-bleu">nike air max 95 bleu</a><a href="http://www.pro-healthchiropractic.com/m臋偶czy藕ni/nike-air-force-1-low-xxx-black-camo-sneakernews-com">nike air force 1 low xxx black camo sneakernews com</a><a href="http://www.pro-healthchiropractic.com/naiset/nouveau-style-nike-air-max-95-og-e48jtzv-nike-chaussure-20">nouveau style nike air max 95 og e48jtzv nike chaussure 20</a><a href="http://www.pro-healthchiropractic.com/neu/nike-free-rn-distance-shield-neutral-running-shoe-men-black-silver">nike free rn distance shield neutral running shoe men black silver</a>
[url=http://www.mtrinjanitrekking.com/kvinder/scarpe-da-donna-boutique-nike-flex-2016-rn-perfezionismo-582]scarpe da donna boutique nike flex 2016 rn perfezionismo 582[/url]
buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 11:51 ق.ظ

Thank you! Ample stuff!

cialis generico postepay cialis from canada the best site cialis tablets cuanto cuesta cialis yaho usa cialis online cialis purchasing cialis pas cher paris achat cialis en itali the best choice cialis woman cialis generico
where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:41 ب.ظ

Superb content. Cheers.
cialis prezzo al pubblico cialis cipla best buy cialis 20 mg cut in half cialis ahumada prices on cialis 10 mg click here cialis daily uk online prescriptions cialis cialis generico postepay cialis 20mg dose size of cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:55 ب.ظ

Amazing plenty of valuable knowledge!
cialis sans ordonnance cialis coupons cialis pas cher paris cialis price in bangalore cialis bula cialis 30 day sample buy cheap cialis in uk bulk cialis only best offers 100mg cialis overnight cialis tadalafil
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:31 ق.ظ

Regards! Ample advice.

ou trouver cialis sur le net cuanto cuesta cialis yaho acheter cialis meilleur pri tadalafil tablets buy online cialis 5mg generic low dose cialis prix cialis once a da sialis cialis rckenschmerzen cialis y deporte
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 07:08 ب.ظ

You actually revealed this perfectly!
venta cialis en espaa we choice cialis uk prescription doctor cialis low dose cialis blood pressure cialis daily where do you buy cialis safe site to buy cialis online no prescription cialis cheap cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico en mexico
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:04 ق.ظ

Useful material. Thank you!
cialis billig how do cialis pills work cialis official site viagra or cialis cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg funziona viagra vs cialis cialis therapie costo in farmacia cialis we choice free trial of cialis
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:09 ب.ظ

Awesome posts. Thanks!
get cheap cialis prescription doctor cialis we recommend cialis info cialis online napol prices for cialis 50mg cialis in sconto cialis 5mg billiger cialis tablets australia tarif cialis france generic cialis at walmart
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 07:42 ق.ظ

Truly a good deal of terrific knowledge!
cialis 05 cialis kaufen bankberweisung try it no rx cialis only best offers cialis use generic cialis 20mg uk cialis prezzo in linea basso cialis side effects dangers prices for cialis 50mg cialis 20 mg best price best generic drugs cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 07:40 ب.ظ

You actually said this superbly!
viagra or cialis cialis generika cialis australia org cialis uk cialis 5 mg para diabeticos click here cialis daily uk cialis pas cher paris generic cialis review uk brand cialis nl cialis with 2 days delivery
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:09 ق.ظ

Reliable write ups. Thanks a lot.
cialis generique buy cialis online cialis super kamagra enter site very cheap cialis i recommend cialis generico safe site to buy cialis online cialis italia gratis rx cialis para comprar callus cialis generico in farmacia
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 07:56 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis patentablauf in deutschland buy cialis online legal cialis generika cialis pills in singapore cialis 20 mg effectiveness look here cialis cheap canada cialis for bph cialis online nederland cialis reviews only best offers 100mg cialis
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:48 ق.ظ

Superb information. Cheers.
effetti del cialis cialis lowest price only here cialis pills cialis generisches kanada cialis canadian drugs how does cialis work cialis reviews generic cialis soft gels cialis generic tadalafil buy generic cialis in vietnam
buy generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 07:31 ب.ظ

Great stuff. With thanks!
venta de cialis canada generic low dose cialis where cheapest cialis cialis purchasing cialis lowest price cialis para que sirve cialis kaufen bankberweisung side effects for cialis cialis rckenschmerzen enter site very cheap cialis
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 07:42 ق.ظ

Truly loads of useful advice.
how do cialis pills work cialis vs viagra when will generic cialis be available precios de cialis generico cialis online cheap cialis compare prices cialis uk cialis billig cialis 30 day sample can i take cialis and ecstasy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox