تبلیغات
روانپزشکی روانشناسی - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ارومیه
 

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ارومیه

نوشته شده توسط :نیلوفر باوفا
یکشنبه 18 مهر 1389-02:55 ق.ظ

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ارومیه

سال افتتاح: 1372

وسعت: 41904 متر مربع

زیربنا: 5855 متر مربع

آدرس: ارومیه کیلومتر 2 جاده سلماس، جنب اداره تحقیقات کشاورزی مرکز روانپزشکی ارومیه

تلفن: 2770341

نمابر: 2779850

ریاست مرکز آموزشی درمانی:

نام و نام خانوادگی: دكتر محمد رضا انوشه

تحصیلات: دكتری تخصصی روانپزشكی

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیکی:dr.anoosheh@yahoo.com

تلفن: 2780926

نمابر:2779850

مدیر مرکز آموزشی درمانی:

نام و نام خانوادگی:محمود ساقی زاده

تحصیلات: کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مرتبه علمی: ---

پست الکترونیکی:---

تلفن: 2780879

نمابر:2779850

مترون مرکز آموزشی درمانی:

نام و نام خانوادگی: داود حسنی باربین

تحصیلات: پرستار

مرتبه علمی: ---

پست الکترونیکی: d241000@yahoo.com

تلفن: 2779850

نمابر:2779850

معاونت آموزشی- مدیر گروه روانپزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر رحیم خلیل زاده

تحصیلات: دکتری تخصصی روانپزشکی

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیکی:Dr_khalilzadeh41@yahoo.com

تلفن: 2770341

نمابر:2779850

پرسنل مرکز آموزشی درمانی:

پزشک متخصص هیئت علمی: 3 نفر

پزشک متخصص غیر هیئت علمی: 1 نفر

پزشک دارو ساز: 1 نفر

دکتری روانشناسی 1 نفر PHD

کارشناس ارشد:4 نفر

کارشناس:---

اعضاء هیئت علمی:

دکتر رحیم خلیل زاده روانپزشک ؛ دکتر محمد رضا انوشه (روانپزشک ) ؛ دکتر صفر حامدنیا (روانپزشک) .

دکتر سیامک شیخی PHD روانشناسی

رویا یاوریان کارشناس ارشد روانشناسی

پزشکان متخصص غیر هیئت علمی :

دکتر ماه منیر حقیقی روانپزشک

دکتر فرخ ربیعی دارو ساز

کارشناسان ارشد:

علی صمدی کارشناس ارشد روانشناسی

طیبه گلشن کارشناس ارشد روانشناسی

حلیمه شیخ لو کارشناس ارشد روانپرستاری

فریده خالدی کارشناس ارشد مدارک پزشکی

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

درمانگاه تخصصی مرکز در شیفتهای صبح( به غیر از ایام تعطیل) از ساعت 13-9 فعال و آماده ارائه خدمات به مراجعین می باشد.

 

 
ایام هفته 
نام روانپزشک      
ملاحظات

شنبه 
دکتر رحیم خلیل زاده 
-

یکشنبه 
دکتر صفر حامدنیا 
-

دوشنبه 
دکتر محمد رضا انوشه 
-

سه شنبه 
دکتر ماه منیر حقیقی 
-

درمانگاه ترك اعتیاد مركز روانپزشكی :

درمانگاه ترك اعتیاد مركز روانپزشكی همه روزه جز روزهای تعطیل از ساعت 9 صبح الی 13 بعداز ظهر آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد.

در روزهای تعطیل نیز واحد متادون جهت تحویل متادون تجویزی از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر فعال خواهد بود.

پذیرش جهت شروع درمان منوط به تشكیل پرونده توسط واحد پذیرش با ارائه اصل شناسنامه یا كارت شناسایی عكسدار یك برگ كپی شناسنامه ویك قطعه عكس 4� 3 وحداكثر مربوط به شش ماه پیش وكدملی می باشد . لازم به ذكر است كه مراجعین درمانگاه ترك اعتیاد ملزم به رعایت تعهداتی به شرح زیر می باشند كه در صورت تخلف وعدم رعایت موارد مذكور كه به تفضیل در برگ تعهد نامه های درمان ثبت گردیده مركز مجازخواهد بود بر اساس قوانین ورای كمیسیون درمانی برخورد نموده ومسئولیت هر گونه برخورد قانونی قانونی واخراج از درمان بر عهده متخلف خواهد بود .

(موارد تعهد درمانی )

1 - مراجعه به درمانگاره جهت گرفتن وقت پذیرش، ویزیت ، شركت در جلسات روان درمانی ، آزمایش خون ، ادارار ، گرفتن یا خوردن دارو وسایر مداخلات درمانی مستلزم رعایت نظم وانضباط بوده وافراد موظف به رعایت آن خواهد بود.

2- رعایت بهداشت وپاكیزگی درمانگاه ومحیط مربوطه وهر گونه رفتار مغایر آن استعمال سیگار و .... در فضای درمانگاه ممنوع است .

3- درگیری كلامی وفیزیكی با پرسنل درمانگاه ممنوع وبا متخلفین برخورد خواهد شد .

4- خریدو فروش متادون ، هر نوع دارو ، هر نوع ماده مخدر ، ماده شیمیایی یا اجناس دیگر در درمانگاه ومحوطه اطرافشان غیر قانونی بوده وفرد متخلف علاوه بر اخراج از درمان مورد پیگرد قانونی خواهد بود .

5 - مراجعه روزانه جهت مصرف دارو

6- عمل طبق بر نامه ترك اعتیاد

 
اطلاعات عمومی مرکز آموزشی درمانی

تعداد تخت های مصوب این مرکز 80 تخت می باشد اما در حال حاضر با 93 تخت فعال پذیرای بیماران سراسر استان می باشد.

بخشهای بستری:

روانپزشکی مردان( عطا) 31 تخت

روانپزشکی مردان( سینا) 32 تخت

روانپزشکی زنان( شفا) 30 تخت

بخش الکترو شوک 9 تخت

در بخش الکتروشوک خدمات مربوط به شوک مغزی در روزهای فرد هفته از ساعت 10-8 به غیر از ایام تعطیل ارائه می شود.

یک شنبه - سه شنبه � پنج شنبه

بخش های پاراکلینیکی:

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز با دارا بودن بخش های هماتولوژی، بیوشیمی خون و ادرار و سرولوژی در شیفتهای صبح و ایام غیر تعطیل فعال بوده و آماده پذیرش مراجعین می باشد.

رادیولوژی: رادیولوژی مرکز در شیفتهای صبح و ایام غیر تعطیل فعال بوده و آماده پذیرش مراجعین می باشد و در سایر شیفتها به صورت آنکالی به ارائه خدمات می پردازد.

داروخانه: داروخانه مرکز در شیفتهای صبح و ایام غیر تعطیل فعال بوده و آماده پذیرش مراجعین می باشد. عمده داروهای موجود، داروهای مربوط به درمان بیماریهای روانی می باشد.

واحد مدارک پزشکی:

مسئول: فریده خالدی کارشناس ارشد مدارک

تعداد پرسنل شاغل در این واحد: كارشناس 2 نفر ، كاردان 3 نفر

بخش مدارک پزشکی این مرکز از سیستم متمرکز تبعیت می کند. سیستم بایگانی بستری آن ترمینال دیجیت و سیستم بایگانی سرپایی آن از نوع سریال یونیت می باشد و پوشه ها بر اساس کالر کدینگ ترمیم و باز سازی شده است. سیستم آمار آن شامل آمار نظام نوین و سایر آمارهای عمومی و اختصاصی مورد نیاز دانشگاه و مرکز می باشد.که همگی در حالت ماشینی تهیه میشوند .

کدگذاری بر اساس کتب ICD-10 و DSM-4 در خصوص کلیه پرونده های بیماران سرپایی، اورژانس و بستری اعمال شده و اطلاعات مربوطه بر اساس نرم افزار ADS-9 وارد کامپیوتر می شوند. تشکیل پرونده ها دستی بوده و اندکس تمامی بیماران سرپایی و بستری در هر دو حالت دستی و ماشینی تهیه شده است.

واحد روانشناسی

هدف اصلی از تشکیل واحد روانشناسی مطالعه و ارزشیابی رفتار قابل مشاهده با فنون مصاحبه و آزمونهای روانی و استفاده از روان درمانی و رفتار درمانی جهت کمک به مراجعین از طریق تغییر دادن رفتارهای سازگاری و حل مشکلات خود می باشد.

در این واحد آزمونهای روانشناختی، هوشی، تشخیصی، مشاوره و رواندرمانی، تهیه شرح حال و شناسنامه روانی و شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی انجام می گیرد.

واحد کاردرمانی

هدف از کاردرمانی استفاده از فعالیتهای هدفمند به منظور افزایش استقلال در عملکردهای فرد که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت اختلال عملکردهای روانی، اجتماعی، رشدی یا اختلالات یادگیری و فقر و تفاوتهای فرهنگی شده اند می باشد.

واحد کاردرمامی برای بیماران بستری از ساعت 12-9 آماده ارائه خدمات در زمینه های آموزش با فندگی، خیاطی، نقاشی، ورزش، مجسمه سازی می باشد که در جهت بهبود حال عمومی بیماران این اقدامات انجام می شود. آموزش بیماران زن و مرد از هم جدا می باشد.

آموزش مرکز آموزشی درمانی

بخشهای مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی حهت آموزش دانشجویان پزشکی و پرستاران مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مهاباد نیز از امکانات آموزشی این مرکز بهره مند می گردند.

این مجموعه آموزشی با امکانات سمعی و بصری، کتابخانه، اینترنت و سالن کنفرانس می باشد.

کتابخانه

تعداد کتب فارسی: 1809 جلد

تعداد کتب انگلیسی: 322 جلد

ژورنالهای فارسی: 25 عنوان

ژورنالهای انگلیسی: ژورنالهای انگلیسی کتابخانه به صورت امانت از کتابخانه مرکزی دانشگاه تامین می شود.

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی در ازاء ارائه کارت شناسایی معتبر به اعضاء هیئت علمی، دانشجویان پزشکی مقاطع انترنی ( کارورزی)و اکسترنی(کارآموزی)، دانشجویان رشته های مدارک پزشکی و پرستاری، کارکنان مرکز و همکاران سایر واحدهای تابعه دانشگاه کتاب امانت می دهد. دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور نیز با ارائه کارت شناسایی معتبر می توانند از کتابخانه استفاده نمایند.

ارگانها و شرکتهای بیمه طرف قرارداد با مرکز آموزشی درمانی:
بیمه خدمات درمانی 
بیمه ایران 
کمیساریای سازمان ملل 
صدا و سیما

بیمه تامین اجتماعی 
بانک صادرات 
دانشگاه ارومیه 
شرکت مخابرات

بیمه نیروهای مسلح 
بانک تجارت 
جهاد کشاورزی 
شرکت هواپیمایی ایران

نیروی انتظامی 
بانک کشاورزی 
مرکز آموزشی درمانی 523 ارتش 
شرکت نفت

بهداری سپاه 
بانک ملت 
اداره امور زندانها 
شرکت آب و فاضلاب

بیمه دانا 
بانک سپه 
بنیاد شهید و امور جانبازان 
شرکت کشتیرانی


مقررات و ضوابط بستری شدن :

 �  ارائه نسخه دستور بستری پزشك معالج

�  جهت بستری بیماران حضور والدین یا ولی قهری بیمار الزامی است.

�  در صورت داشتن سوابق قبلی دراین مركز ، مسئول پذیرش را مطلع سازید.

�  اطلاعات خواسته شده در خصوص تشكیل پرونده بستری را دقیق بیان فرمائید.

�  در صورت داشتن دفترچه های درمانی حین بستری موارد را تحویل واحد پذیرش نمائید.

�  از همراه داشتن زیورآلات و اشیاء قیمتی خودداری فرمائید.

�  جهت ترخیص بیماران حضور اقوام بستری كننده ضروری می باشد.

 

پذیرش بستری و سرپائی :

این واحد در شیفت صبح فعال بوده و امور مربوط به تشكیل پرونده وبایگانی پرونده های پزشكی بیماران را برعهده دارد.

همكاری شما با پذیرش بیمارستان در خصوص مسائل زیر در آرامش خاطر و تسریع روند بهبودی شما موثر خواهد بود.

در هنگام پذیرش:

�  برگه دستور بستری پزشك معالج خودرا همراه داشته باشید.

�  سوابق بیماری قبلی خود را دقیقا"ذكر نمائید.

�  مدارك شناسائی و بیمه درمانی خود را ارائه نمائید.

�  درصورت داشتن دستور شوك ( ECT ) سرپائی جهت تشكیل پرونده سرپائی آنرا تحویل پذیرش نمائید.

�  درصورت نداشتن بیمه درمانی، پرسنل پذیرش راهنمائی ها ومقدمات لازم را جهت استفاده شما از بیمه همگانی از طریق مددكاری فراهم می نمایند.

�  پرونده شخصی شما كاملا"محرمانه بوده ودر صورت نیاز به خلاصه پرونده فقط با درخواست شخصی ویا پزشك معالج شما امكان دسترسی به آن امكان پذیر می باشد.

مراحل ترخیص بیماران بستری :

�  دستور ترخیص بیمار توسط پزشك معالج

�  تكمیل و كنترل پرونده در بخش مربوطه از نظر مدارك بیمه و تنظیم لیست دارو و لوازم مصرفی

�  تعیین هزینه دارو و لوازم مصرفی توسط داروخانه

�  تعیین كل هزینه بستری و فرانشیز و سهم بیمار توسط واحد درآمد

�  پرداخت هزینه های متعلقه بیمار به صندوق بیمارستان

�  صدور برگ ترخیص توسط واحد درآمد

�  بیماران بی بضاعت به استناد دستورالعمل و بخشنامه های مربوط با تكمیل مدارك لازم با نظر و تشخیص مددكار اجتماعی بیمارستان از تخفیفات متعلقه بهره مند می گردند.

مقررات و شرایط عمومی مرکز آموزشی درمانی:

�  ساعات ملاقات همه روزه از ساعت 15/3 تا 7 عصر می باشد.

�  جهت انجام ملاقات با بیماران ارائه كارت شناسائی معتبر الزامیست.

�  ملاقات با بیماران فقط برای اقوام درجه یك مقدور است.

�  از آوردن اطفال زیر 12 سال در ایام ملاقات خودداری فرمائید.

�  خروج بیماران از بخش بدون تسویه حساب ممنوع می باشد.

�  رعایت پوشش اسلامی برای خواهران الزامی است.

�  بدلیل تداخل امواج در واحد الكتروشوك درمانی از بردن تلفن همراه و بی سیم خودداری فرمائید.

�  با عوامل نگهبانی بیمارستان نهایت همكاری را مبذول فرمائید.

�  حتی الامكان از استعمال دخانیات در داخل بیمارستان اجتناب كنید.

راهنمای امور رفاهی ارباب رجوع :

�  نمازخانه بیمارستان در ساعات شرعی، جهت انجام فرایض دینی خواهران و برادران مومن دایر می باشد.

�  محوطه سرسبز بیمارستان برای آرامش وشادابی بیماران و ارباب رجوع مهیا شده است در حفظ و نگهداری آن كوشا باشید.

�  تلفن عمومی رایگان شهری به تعدادیك دستگاه در سالن آیدین مركز مستقر می باشد.

�  تلفن كارتی جهت ارتباط تلفنی راه دور در سالن آیدین موجود می باشد.

- كارت تلفن را می توانید از بوفه بیمارستان تهیه فرمائید.

�  بیماران بستری می توانند با انجام هماهنگی با مسئول بخش مربوطه از طریق بخش ارتباط داخل شهری داشته باشند وجهت ارتباط تلفنی راه دور نیز از طریق تلفن كارتی موجود در سالن آیدین اقدام نمایند.

�  جهت راهنمائی ارباب رجوع قسمتهای مختلف بیمارستان با تابلوی راهنما مشخص گردیده است.

آداب عیادت وراهنمای آن :

"به عیادت بیمار بروید كه شما را به یاد آخرت می اندازد" رسول اكرم(ص)

 

راهنمای عیادت :

�  ساعات ملاقات را رعایت نموده و در غیر ساعات ملاقات از تردد و رفت و آمدهای اضافی در محوطه بیمارستان پرهیز نمائید.

�  از آوردن مواد غذائی و میوه های فاسد شدنی بعلت احتمال آلودگی خودداری فرمائید.

�  به مقررات و قوانین بیمارستان احترام بگذارید و از مداخله در امور پزشكی خودداری فرمائید.

�  از دادن خبرهای حساس و ناگوار به بیمار خودداری نمائید.

�  از آوردن اطفال و افراد حساس وبیمار كه درمقابل میكروبها مقاومت كمتری دارند خودداری فرمائید.

�  درصورت داشتن هرگونه سوال و یا بروز مشكل درخصوص بیمار به پرسنل بخش مراجعه فرمائید.

 

نظرات() 


Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:14 ق.ظ

Great facts, Thank you.
cialis generico tadalafil cialis patentablauf in deutschland when can i take another cialis cialis 5 mg buy cialis generic how does cialis work cialis generico milano estudios de cialis genricos weblink price cialis
Buy cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:27 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate it.
side effects of cialis estudios de cialis genricos cialis 30 day sample cialis generisches kanada buy cialis online nz acheter du cialis a geneve usa cialis online we choice cialis uk cialis australia org i recommend cialis generico
android
شنبه 8 مهر 1396 10:18 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون. به سایت ما هم حتما سر بزنید
android
شنبه 8 مهر 1396 10:06 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
android
شنبه 8 مهر 1396 09:44 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
apk downloader
شنبه 8 مهر 1396 05:40 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
anime mobile
شنبه 8 مهر 1396 04:05 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
دکتر افشار
چهارشنبه 5 مهر 1396 02:38 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
رامین راح
شنبه 1 مهر 1396 07:37 ب.ظ
تخصص مغز واعصاب چینdfr veb
What is limb lengthening surgery?
شنبه 1 مهر 1396 06:55 ب.ظ
hi!,I like your writing so a lot! percentage we keep up a correspondence extra about your
article on AOL? I require an expert on this area to solve my problem.
Maybe that's you! Having a look ahead to see you.
feet issues
شنبه 25 شهریور 1396 08:27 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me
to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Great work!
Can you grow taller with exercise?
شنبه 4 شهریور 1396 04:29 ب.ظ
It's hard to find educated people on this subject, but you seem like you know what you're talking about!
Thanks
Foot Issues
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:34 ب.ظ
An interesting discussion is worth comment. I
think that you ought to write more about this topic, it might not be a taboo subject
but usually people don't talk about these topics.
To the next! Cheers!!
vera6griffin1.jigsy.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:27 ق.ظ
It is not my first time to pay a visit this site, i am browsing this website dailly
and take nice data from here everyday.
http://shannonperrotta.blog.fc2.com/blog-category-0.html
شنبه 14 مرداد 1396 09:33 ق.ظ
Hi there, everything is going perfectly here and ofcourse every one is
sharing information, that's truly fine, keep up writing.
jeanenesiskin.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:08 ب.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off
the screen in Safari. I'm not sure if this is a format issue or something to do with
web browser compatibility but I thought I'd post to let
you know. The style and design look great though!
Hope you get the issue fixed soon. Cheers
Marian
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:18 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on مرکز. Regards
arceliabenoff.over-blog.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 06:58 ق.ظ
Remarkable issues here. I'm very glad to look your post.
Thanks so much and I'm taking a look ahead to touch you.
Will you please drop me a mail?
volatilelibrary70.tumblr.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 09:16 ب.ظ
What i don't understood is actually how you are not actually much more smartly-favored than you might be right now.
You are very intelligent. You understand thus significantly in the case of this subject,
produced me in my view consider it from so many various angles.
Its like men and women aren't fascinated until it is one thing to accomplish with Woman gaga!

Your personal stuffs nice. All the time maintain it up!
earleenyanity.hatenablog.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 08:48 ق.ظ
I like the helpful information you provide to your articles.
I will bookmark your blog and test again right here regularly.
I am fairly certain I will be told lots of new stuff proper here!
Good luck for the next!
exultantdespera91.hazblog.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 05:49 ق.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look.
I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and
will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and brilliant style and design.
ultrananny1619.jimdo.com
دوشنبه 26 تیر 1396 04:55 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you
could be giving us something informative to read?
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 24 تیر 1396 11:00 ق.ظ
I'm curious to find out what blog platform you're working with?

I'm experiencing some minor security issues with my latest website and I would like to find
something more safe. Do you have any solutions?
louisweichbrodt.weebly.com
شنبه 24 تیر 1396 08:13 ق.ظ
Hello, I check your blogs on a regular basis. Your humoristic style
is awesome, keep doing what you're doing!
http://marcie0huff9.jimdo.com/
سه شنبه 13 تیر 1396 08:53 ب.ظ
This piece of writing will assist the internet people for creating new blog or even a weblog from start to end.
https://titan-gel-vietnam.pro/
جمعه 19 خرداد 1396 06:20 ق.ظ
How does titan gel english puzzle out?
Titan gel kaufen
The $ttnglvn767 alone nub delivered the likely upshot even out if
obtained with crude methods or secondhand
irregularly. Thanks to the advanced methods of devising the elicit and its
combination with many cancel alive substances, the creators of
"Titan gel" managed to reach an telling issue!
Nancee
پنجشنبه 4 خرداد 1396 04:30 ق.ظ
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (https://goo.gl/C992Vf)
https://goo.gl/W5IyJQ
ландшафтный дизайн (goo.gl)
https://goo.gl/7YCF8j
ландшафтный дизайн, Tyrone,
https://goo.gl/ewLcxJ
Georgiana
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:39 ب.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the
site is also really good.
Salvatore
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:34 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It truly helpful & it helped me out much.
I am hoping to provide something again and aid others such
as you aided me.
Denis
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:59 ب.ظ
I am genuinely thankful to the holder of this site
who has shared this fantastic paragraph at at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox