تبلیغات
روانپزشکی روانشناسی - انگ زدایی از بیماری روانپزشکی
 

انگ زدایی از بیماری روانپزشکی

نوشته شده توسط :نیلوفر باوفا
جمعه 7 آبان 1389-12:20 ق.ظ

تعریف واژه ها :

1- بیماری روانپزشکی :

وضعیت ناهنجار که به شکل اختلال در کار کردهای روانی و نشانه های عینی و ذهنی تظاهرمی کند و موجب رنج بیمار و اطرافیان و کاهش چشمگیر عملکرد وی می شود.

2- انگ :

اسناد ، ممیزه ، یا وضعیتی که به وسیله جامعه نامطلوب تلقی می شود. این اسناد انگ گذاری چنان مهم و متمایز کننده است که فرد به وسیله فقط همان جنبه تعریف می شود نظیر «کور ، چلاق ، دیوانه» به این ترتیب فرد کم ارزش یا بی ارزش شمرده می شود و هویت او مخدوش می گردد.

3- انگ زدایی :

کاربرد ساز مانمند که بر پایه بررسی دقیق و پژوهشهای علمی برای رفع انگ ، به دست آمده است.

مقدمه:

استیگما (داغ، انگ) در یونان باستان عامل متمایزکننده بردگان و جنایتکاران از مردم عادی بوده انگ انواع مختلفی دارد از جمله انگ ناشی از نقص جسمی ، انگ مرتبط با رفتار و شخصیت فرد نظیر بیکاری و بیماری روانی ، انگ جنسیتی و غیره.

انگ ناشی از بیماری روانی ، معمولا خانواده مبتلایان را هم در گیر می کند ، که خود را بصورت تمسخر و عدم مراوده همسایگان نشان می دهد که منجر به کاهش اعتماد به نفس در آنان می شود .

متاسفانه بنظر می رسد افراد متخصص و مردم عادی به یکسان به انگ بیماری روانی ، اشاره می کنند چنانکه گویی این موردی پذیرفته شده از اطلاعات عمومی است.

اثر انگ گذاری برمبتلایان :

با وجود بار چشمگیر بیماری های روانپزشکی چه در دنیا و چه در ایران ، در صد ناچیزی از مبتلایان جهت درمان مراجعه می کنند ، احتمال می رود ترس از انگ بیماری روانی ، از بزرگترین موانع استفاده از خدمات روانپزشکی باشد . بیمارانی هم که مراجعه می کنند با خوردن برچسب بیمارروانی دچار تبعیض ، پیشداوری غیر موجه ازسوی دیگران ، انزوا و محرومیت از بسیاری حقوق اجتماعی می شوند. این موضوع نه تنها درباره بیماران روانپریش بستری ، بلکه درباره بیکاران روان نژند که فقط به درمانگاه یا مطب به صورت سرپایی مراجعه می کنند ملاحظه می گرددد. گذشته از انگ گذاری اجتماعی ، انگ گذاری درونی توسط بیماران روانی موجب احساس تحقیر و سرافکندگی درآنان ، انکار بیماری و رد توصیه های درمانی توسط آنان می گردد. در انگ زدن یک موقعیت یا یک ویژگی فرد به شکل نافذ به هویت او اسناد می گردد به نحوی که فرد از آن پس با آن اسناد تعریف می شود. مانند «روانی ، دیوانه»

این مساله موجب ایجاد یک چرخه معیوب می شود ، در ابتدا شخص با صفت معیوبی انگ زده می شود ، سپس تبعیض درمورد او اعمال می گردد. این امر موجب کاهش اعتماد به نفس و ناتوانی در او می شود زیرا وی دسترسی کمتری به منابع حمایت اجتماعی ومالی دارد. با تداوم چرخه ، انگ هر چه بیشتر تقویت می شود.

تاریخچه وضعیت بیماران روانپزشکی در ایران :

در تاریخ گذشته ایران جایگاه بیماران روانپزشکی نسبت به سیار کشورهای جهان از موقعیت ممتازتری برخوردار بوده است. درحالیکه در اروپای قرون وسطی «دیوانگان» را مامن شیاطین می دانستند و برای وادار کردن ارواح خبیثه به ترک بدن «جن زده» انواع آزار و شکنجه ها را نسبت به این دردمندان بینوا روا می داشتند ، در ایران بخشی از درالشفاء یزد به این بیماران اختصاص یافته بوده. با ظهور ستارگان درخشانی در آسمان پزشکی دوران اسلامی در ایران همچون محمد زکریا رازی ، ابوعلی سینا و سید اسماعیل جرجانی طب قدیم ایران به اوج ترقی رسیده و چندین سده ، پرچمدار جهان پزشکی شد. مطالعه اثار این بزرگان به خوبی نشان می دهد که رویکردی که در اروپای قرون وسطی در مورد بیماران روانی وجود داشته ، جایگاهی در تاریخ گذشته پزشکی کشور ما نداشته است . ابن سینا در این باره می گوید : «برخی اطبا اعتقاد دارند که مالیخولیا کارجینان است ما كه طب را یاد می گیریم اهمیت نمی دهیم که از جن است یا از جن نیست. ما می گوئیم اگر مالیخولیا کارجن باشد یا نباشد مزاج بیمار به سودایی می انجامد . پس سبب نزدیکش وجود ماده سوداست . بگذارید وجود آورنده سوداجن باشد یا غیر جن به ما چه مربوط » با چنین رویکردی به خوبی روشن است که در گذشته ، بزرگان پزشکی ایران ، بیماری های عمده روانی را ناشی از اختلال مزاج ها و اثر بیماری زایی آنها بر مغز دانسته ، در همه حال مبتلایان را بیمار دانستند ، برای آنها توجیه پزشکی قائل شده اند و آنها را درطبقه بندی بیماری های جای داده ، برای بهبودشان روش های درمانی پزشکی در نظر گرفته اند. این بزرگان ، افراد بیمار را محترم شمرده از آنان دستگیری نموده ، در بیمارستان ها جای داده و به درمانشان می پرداختند. بدون تردید در آن روزگار ، اندیشه ها و اعتقادات مذهبی این اندیشمندان در شکل دادن رفتار آنان نسبت به این بیماران سهم به سزایی داشته است . به عنوان نمونه حدیثی از پیامبر اکرم (ص) منقول است که : «رسول گرامی (ص) در میان اصحاب بود که مردی برایشان گذشت ، یکی از ایشان گفت این مرد مجنون است . رسول خدا (ص) فرمودند : این مرد بیمار است نه مجنون ، مجنون کسی است که در نافرمانی خداوند مقصد باشد.» (محمدی ری شهری ، 1362)

راه های کاهش انگ (انگ زدایی):

1- تصحیح دیدگاه نادرست عامه مردم ، خانواده و کارگزاران نهادهای مربوط در باره بیماری های روانپزشکی ومبتلایان به آن

2- افزایش آگاهی عامه مردم ، خانواده و کارگزاران نهادهای مربوط درباره درمان پذیر بودن بیماری های روانپزشکی

3- کاهش بستری مبتلایان به بیماری های روانپزشکی با کاربرد روش های نوین درمانی اعم از دارویی و غیر دارویی و کاهش طول بستری در بخش روانپزشکی

4- ورود بیماران روانپزشکی به جامعه

5- یافتن راهکارهایی برای تقویت گروه های خودیاری بیماران و خانواده های آنان

جمعیت هدف :

عامه مردم خصوصا دانش آموز ، متولیان آموزش و پرورش و مدارس ، کارگزاران نهادهای مربوط دیگر مثل فرمانداران ، شهرداران و افراد مشابه دیگر

اهدف برنامه در هفته بهداشت روان :

1- تصحیح دیدگاه نادرست درباره بیماری های روانپزشکی و مبتلایان به ان

2- افزایش آگاهی درباره درمان پذیر بودن بیماری های روانپزشکی

تصحیح دیدگاه نادرست و افزایش آگاهی درباره بیماری های روانپزشکی و مبتلایان به آن:

بشر از زمانی که خود را شناخته است ، بیماری را نیز شناخته است و یک اصل مهم در این شناسایی این است که فرد بیماری را انتخاب نمی کند. در هرزمان از حیات بشر یکی از انواع بیماری ها به عنوان مشکل عمده جامعه پزشکی مطرح بوده است ، زمانی بیماری های عفونی و زمان دیگر بیماری قلبی . گاهی علت یک بیماری مشخص و روشن است وگاهی نیز چندین عامل در ایجاد آن دخالت دارد که بیماری چند عاملی یا مولتی فاکتوریال نامیده می شود. در حال حاضر یکی ازمعضلات جدی جامعه فقط جامع پزشکی بلکه احاد مردم اختلالات روانپزشکی و عوارض آن است. اختلالات روانپزشکی از دسته بیماری های مولتی فاکتوریال است به عبارت دقیق تر عوامل زیستی – روانی و اجتماعی و مذهبی درآن دخالت دارد. در بعد زیستی مساله ارث و ژنتیک مطرح است که در مورد اکثر بیماری های روانپزشکی و خصوصا موارد شدید نقش آن مشخص شده است هر چند تاثیر ژنتیک درخیلی موارد کمتر از بیماری های فیزیکی است ، همچنین در این بعد عوامل محیطی مانند ، آلودگی هوا ، جنگ گرسنگی ، عفونت ها ، سیستم ایمنی و خیلی دیگر ازعوامل مشابه بیماری های دیگر مهم می باشد.

امادربعدروانی – اجتماعی و مذهبی و تاثیر آن بر ابتلا به بیماری های روانپزشکی و همچنین تداوم یا بهبود آن شکی نیست همانطور که این عوامل بر مسایل بیماری ها هم موثر هستند ، اما به نظر می رسد این بعد در اختلالات روانپزشکی تاثیری مستقیم وبیشتری دارد. مطالعات جدید پزشکی نشان داده است که ابتلا به بیماری های روانپزشکی عمدتا ناشی از نقص عملکرد در مغزاست که در بسیاری موارد علایم آن در تصویر برداری های مغزی مشخص می شود اما درخیلی موارد نیز تغییرات کوچک درحد ریز مولكول های مغزی باعث ایجاد این اختلالات هستند و این قسمتی است که به سادگی با یک ازمایش خون و عکس رادیولوژی مشخص نمی شود. بطورمثال فرد مبتلا به دیابت با چند آزمایش خون شناسایی می شود و اثرات دارو درمانی هم با آزمایش ساده قند خون قابل پیگیری است ، اما این امر در مورد اختلالات روانپزشکی نیاز به آزمایشات پیچیده و دقیق دارد . بر پایه این دانش امروزه داروهای عمده این اختلالات شناساسی شده که بر رویریز مولكول های مغزی موثر است و هر روز داروی جدیدی به بازار می آید و یکی از عمده ترین فعالیت ها در علم داروسازی کار بر روی داروهای روانپزشکی است.

با توجه به مطالب پیشگفت نتیجه می گیریم که اختلال روانپزشکی مشابه سایر بیماری ها ، بعد فیزیکی و جسمی مشخص دارد و بر خلاف عقاید قبلی صرفا ناشی از مسائل روحی و روانی نیست ، بنابراین درمان آن هم بحثی زیستی است که مشابه بیماری های فیزیکی با استفاده ازدارو و ابزارهای درمانی دیگر قابل درمان است.

حتی مطالعات امروزی نشان می دهد که درمان های غیر دارویی مثل روان درمانی نیز بر هورمون های مغزی اثر می گذارد.

نتیجه گیری :

ما بیماری را انتخاب نمی کنیم ، پس همانطور که با بیماران مبتلا به اختلالات جسمی همدردی می کنیم چرا که خود را در وضعیت آنان مجسم می نماییم ، چه خوب است که گاهی خود را در جایگاه مبتلایان به اختلالات روانپزشکی وخانواده آنان ببینیم . کسانی که نه تنها از درد بیماری رنج می برند ومرهمی برای نمی یابند بلکه نگاه های تحقیر آمیز افراد نادان همچون عفونتی است که مانع بهبود زخم آنها می شود.

نظرات() 


puma ferrari evo cat sock lace sneakers
چهارشنبه 12 دی 1397 06:54 ب.ظ
<a href="http://www.hayatguzelse.com/shoes-sneakers/cheap-mens-nike-air-max-20185-all-black-restock">cheap mens nike air max 20185 all black restock</a><a href="http://www.hayatguzelse.com/shop-sale/nike-air-force-1-low-white-black">nike air force 1 low white black</a><a href="http://www.hayatguzelse.com/sneakers-release/nike-lebron-xv-15-mens-sneakers-for-2017-red-black">nike lebron xv 15 mens sneakers for 2017 red black</a><a href="http://www.hayatguzelse.com/tag/nike-free-30-v2-mens-running-shoes-university-red-black-white">nike free 30 v2 mens running shoes university red black white</a>
puma ferrari evo cat sock lace sneakers http://www.pkdakhoa.com/sneakers-release/puma-ferrari-evo-cat-sock-lace-sneakers
nike air jordan 2 ii mens shoes all black
چهارشنبه 12 دی 1397 06:53 ب.ظ
<a href="http://www.allstarsuperstoreblog.com/discount-website/mens-wolf-grey-black-white-924453-007-nike-air-vapormax-plus">mens wolf grey black white 924453 007 nike air vapormax plus</a><a href="http://www.allstarsuperstoreblog.com/en-category/adidas-tubular-runner-navy-1">adidas tubular runner navy 1</a><a href="http://www.allstarsuperstoreblog.com/features/nike-air-max-90-em-womens-shoes-black-rosa">nike air max 90 em womens shoes black rosa</a><a href="http://www.allstarsuperstoreblog.com/footlocker/best-price-shoes-adidas-harden-vol-1">best price shoes adidas harden vol 1</a>
nike air jordan 2 ii mens shoes all black http://www.nandyatpc.com/features/nike-air-jordan-2-ii-mens-shoes-all-black
cheap nike air max thea blue black white trainers sale
چهارشنبه 12 دی 1397 06:53 ب.ظ
<a href="http://www.consultingdilot.com/au/nike-shox-womens-shoes">nike shox womens shoes</a><a href="http://www.consultingdilot.com/authentic/nike-air-max-270-flyknit-all-black-women">nike air max 270 flyknit all black women</a><a href="http://www.consultingdilot.com/a_first_look/jordan-7-doernbecher-2018-off-white-nike">jordan 7 doernbecher 2018 off white nike</a><a href="http://www.consultingdilot.com/clollection-sneakers/nike-men-black-textile-mid-top-air-versitile-ii-basketball-shoes">nike men black textile mid top air versitile ii basketball shoes</a>
cheap nike air max thea blue black white trainers sale http://www.edpillonnet.com/outlet/cheap-nike-air-max-thea-blue-black-white-trainers-sale
nike kobe bryant 10 high black gold shoes nike huarache red nike air max
چهارشنبه 12 دی 1397 06:52 ب.ظ
<a href="http://www.royalehairstraightener.com/promotions/air-max-plus-nic">air max plus nic</a><a href="http://www.royalehairstraightener.com/real-deal/nike-air-waffle-trainer-black-cool-grey-silver-429628-001">nike air waffle trainer black cool grey silver 429628 001</a><a href="http://www.royalehairstraightener.com/real-on-sale/vans-rata-vulc-sf">vans rata vulc sf</a><a href="http://www.royalehairstraightener.com/recommended/adidas-ultra-boost-4-0-grey-ash-womens-bb6151">adidas ultra boost 4 0 grey ash womens bb6151</a>
nike kobe bryant 10 high black gold shoes nike huarache red nike air max http://www.ladyofthewayside.com/free-delivery/nike-kobe-bryant-10-high-black-gold-shoes-nike-huarache-red-nike-air-max
nike jordan mens super fly 5 basketball shoes white black white 10.5
سه شنبه 4 دی 1397 03:23 ق.ظ
<a href="http://www.flawedbutperfectlife.com/black_friday_sale/nike-air-force-180-mid-atomic-teal-new-images-kicksonfire">nike air force 180 mid atomic teal new images kicksonfire</a><a href="http://www.flawedbutperfectlife.com/blog/authentic-supreme-x-nike-air-max-98-blackout-on-feet">authentic supreme x nike air max 98 blackout on feet</a><a href="http://www.flawedbutperfectlife.com/brandsale/authentic-latest-nike-kd-11-university-red-black-white-mens-basketball-shoes">authentic latest nike kd 11 university red black white mens basketball shoes</a><a href="http://www.flawedbutperfectlife.com/buy/cheap-air-jordan-13-nike-elite-edition-shock-absorbing-soles-leather-shoes-women-white-black">cheap air jordan 13 nike elite edition shock absorbing soles leather shoes women white black</a>
[url=http://www.kamagracuanto.com/brandsale/nike-jordan-mens-super-fly-5-basketball-shoes-white-black-white-10.5]nike jordan mens super fly 5 basketball shoes white black white 10.5[/url]
mens nike air max 97 cr7 university red cheap
سه شنبه 4 دی 1397 03:22 ق.ظ
<a href="http://www.mrsapiasclassroom.com/category/popular-sneakers-nike-air-max-light-grey-black-whiite-ah8050-003">popular sneakers nike air max light grey black whiite ah8050 003</a><a href="http://www.mrsapiasclassroom.com/cheap-store/adidas-element-refine-3-m-mens-trainers-grey-47-1-3">adidas element refine 3 m mens trainers grey 47 1 3</a><a href="http://www.mrsapiasclassroom.com/classic_trainers/nike-lunarglide-5-mens-running-shoes-black-green-grey">nike lunarglide 5 mens running shoes black green grey</a><a href="http://www.mrsapiasclassroom.com/clearance/adidas-flashback-w-shoes-blue-white">adidas flashback w shoes blue white</a>
[url=http://www.westernmasscatholichomeschoolers.com/search_for/mens-nike-air-max-97-cr7-university-red-cheap]mens nike air max 97 cr7 university red cheap[/url]
adidas superstar mens trainers red 9 uk
سه شنبه 4 دی 1397 03:22 ق.ظ
<a href="http://www.allrealtyteam.com/new-released/artisan-teal-tiffany-blue-white-white-nike-aptare-essential-womens-mint-876386-300">artisan teal tiffany blue white white nike aptare essential womens mint 876386 300</a><a href="http://www.allrealtyteam.com/news/mens-nike-air-jordan-future-xx9-black-grey-red">mens nike air jordan future xx9 black grey red</a><a href="http://www.allrealtyteam.com/offer/adidas-stan-smith-2013-retro-sneaker-news">adidas stan smith 2013 retro sneaker news</a><a href="http://www.allrealtyteam.com/on-feet/nike-air-max-lebron-7-all-star-2010">nike air max lebron 7 all star 2010</a>
[url=http://www.ewebdezine.com/free_delivery/adidas-superstar-mens-trainers-red-9-uk]adidas superstar mens trainers red 9 uk[/url]
acquisto nike air max 87 uomo grigio nero
سه شنبه 22 آبان 1397 10:51 ب.ظ
<a href="http://www.pamellagaiguer.com/new-released/nike-air-max-97-ul-%c2%b417-w-metallic-redbronze-917704">nike air max 97 ul 麓17 w metallic redbronze 917704</a><a href="http://www.pamellagaiguer.com/news/adidas-messi-15-2-fg-core-blacksolar-greensolar-red">adidas messi 15 2 fg core blacksolar greensolar red</a><a href="http://www.pamellagaiguer.com/offer/749340-300-nike-air-zoom-pegasus-32-shoes">749340 300 nike air zoom pegasus 32 shoes</a><a href="http://www.pamellagaiguer.com/on-feet/cheap-authentic-nike-air-huarache-iron-green-mens-nike-free-run">cheap authentic nike air huarache iron green mens nike free run</a>
acquisto nike air max 87 uomo grigio nero http://www.dachshunds4all.com/store/acquisto-nike-air-max-87-uomo-grigio-nero
adult onesie
جمعه 2 شهریور 1397 06:34 ب.ظ
It's hard to come by experienced people for this topic, but you sound like you know what you're talking about! Thanks
Why is my Achilles tendon burning?
جمعه 3 شهریور 1396 01:48 ب.ظ
Wow, incredible blog format! How long have you ever been running a blog for?
you made blogging look easy. The overall glance of your website
is wonderful, let alone the content!
florenceyorty.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 05:59 ب.ظ
Greate pieces. Keep posting such kind of info on your blog.
Im really impressed by your site.
Hello there, You have done a fantastic job. I'll definitely digg it and individually recommend to my friends.
I'm confident they'll be benefited from this website.
http://cynthia1shepherd31.wordpress.com/
شنبه 14 مرداد 1396 08:15 ق.ظ
What you said made a lot of sense. However, what about this?
what if you added a little information? I am not saying your content is not solid., however what if you added something that
grabbed folk's attention? I mean روانپزشکی روانشناسی -
انگ زدایی از بیماری روانپزشکی is kinda plain. You could glance at Yahoo's front page
and note how they write news titles to grab people interested.
You might try adding a video or a picture or two to grab people excited about
everything've got to say. Just my opinion, it could make your posts a little bit
more interesting.
چهارشنبه 8 آذر 1391 06:16 ب.ظ
خوب بود.بنده نیز روی مقاله ای با این موضوع کار میکنم ومدافع دیدگاه های مطلب فوق هستم
پاسخ نیلوفر باوفا : ممنونم امید وارم که موفق بشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox